Personvern

Personopplysninger som lagres og formål
Kajakkglede lagrer opplysninger nødvendig for å ivareta din deltagelse og interesser. Vi registrerer: navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato og deltagelsesinformasjon. . Vi behandler opplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også informasjon for å kunne gi deg informasjon og fremtidige tilbud. Dette gjøres gjennom e-post, SMS og telefon. Det vil også noen ganger bli opprettet facebook grupper.

Juridisk grunnlag
Hjemmel for å behandle personopplysningene:
Artikkel  6, §1, GDPR General Data Protection Regulation (Regulation (EU)
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtaler. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, og tilbud i forbindelse med ditt kurskjøp og tidligere forespørsel via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.Der du har samtykket til det, benyttes kjøpshistorikk til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt arkiv frem til du gir beskjed om at dette skal slettes. Dette ser vi som nødvendig for å ivareta dine interesser.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Ta kontakt om du ønsker noe endret eller slettet: kajakkglede@gmail.com

Facebook
Vi benytter oss av Facebook Business Manager. Der lager vi også annonser mot vår målgruppe. Ved å ha en Facebook sporings pixel (script) på vårt nettsted kan vi spore når en ønsket handling fra en Facebook annonse inntreffer på vårt nettsted. I tillegg kan vi annonsere mot de som besøker vårt nettsted (såkalt retargeting). Vi vil alltid forholde oss til Facebooks til enhver tid gjeldende reglement, som er i henhold til GDPR.
Les mer om facenook/ personværn: https://www.facebook.com/business/gdpr

Bilder
Vi tar gjerne bilder under våre kurs og eventer. Gi beskjed til kursholder dersom du ikke ønsker dette publisert på vår nettside, facebook og instagram.